Σοβιετική διαφήμιση στυλ

Εκείνοι που θυμούνται αυτές τις αφίσες και συνθήματα ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην "παλαιότερη" γενιά. Αλλά κάθε σοβιετικός άνθρωπος ήταν εξοικειωμένος με τις λέξεις "Talker - ένα εύρημα για έναν κατάσκοπο" ή "πώς δούλεψε και κέρδισε". Ακόμα και η γραμματοσειρά με την οποία προέκυψαν αυτές οι φράσεις παραμένει στη μνήμη πολλών. Ας θυμηθούμε ποια ήταν η κοινωνική διαφήμιση στην ΕΣΣΔ.

(Μόνο 20 φωτογραφίες)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.